Pieniny

Pieniny to nazwa, która w zasadzie odnosi się do największego w pasie skałkowym masywu wapiennego, przeciętego wąskim, bardzo krętym, malowniczym przełomem Dunajca. Jednak w sensie regionalnym jest ona rozciągnięta na cały pas skałkowy w granicach Polski. Skałki tworzą trzy człony, grzbiet Braniska-Hombarku pomiędzy Dursztynem a Niedzicą, właściwe Pieniny - Trzy Korony 982 m n.p.m. i od Czorsztyna po Szczawnicę oraz Małe Pieniny - 1052 m n.p.m., ciągnące się na wschód od Dunajca. Każdy z wymienionych odcinków ma przeszło 10 km długości. Najatrakcyjniejsza turystycznie i najbardziej urozmaicona jest część środkowa, z licznymi tarasami widokowymi na przełom Dunajca. Przy odległości w linii prostej 2,5 km Dunajec tworzy aż 7 zakrętów, osiągając aż 9 km długości. Wysokość skałek w przełomie waha się między od 300 do 500 m, a dno zwęża się miejscami do zaledwie kilkunastu metrów i jest całkowicie wypełnione przez wody rzeki.

 Najatrakcyjniejszym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym fragmentem pasma są Pieniny Właściwe. Północne zbocza opadają ku dolinom łagodnie, zaś od południa w stronę Dunajca zbocza obrywają się efektownie ścianami wapiennymi o wysokości dochodzącej do 300 m. Największą atrakcją tej części Pienin jest oczywiście Spływ Przełomem Dunajca. Oprócz atrakcyjności krajobrazowej, Pieniny cechuje zróżnicowana roślinność. Spowodowane zostało to czynnikami takimi jak: wapienne podłoże; specyfika klimatu; strome stoki uniemożliwiająca silne rozrastanie się lasów; brak pokrycia lodowcem podczas trzeciorzędowych zlodowaceń; bliskość Tatr.


Pod względem klimatycznym region Pienin wyraźnie odróżnia się od sąsiednich pasm górskich. Charakteryzują się stosunkowo łagodnym klimatem. Ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu zaznaczają się wyraźne różnice w mikroklimacie poszczególnych części pasma, co ma swoje odzwierciedlenie w różnorodności świata roślin i zwierząt. Doliny potoków i północne zbocza są chłodniejsze i bardziej wilgotne, natomiast południowe ściany skalne mają klimat wyjątkowo suchy i ciepły. Cały obszar Pienin położony jest w zasięgu cienia opadowego, charakteryzującego się niskimi sumami średnimi oraz małą liczbą dni deszczowych.

Obrazek   Obrazek   
Strona główna